DIGITAL TRANSFORMATION

Digital Transformation

Digital Transformation berører alle funktioner i virksomheden og handler om at udvikle og genopfinde virksomhedens processer, produkter og services. Vi skelner skarpt mellem digitalisering og digital transformation.

Digitalisering handler ofte om at enkeltstående manuelle processer digitaler, hvor når vi taler digital transformation er det en holistisk blik på virksomheden hvor vi betragter alle systemer og processer som del af virksomhedens digitale økosystem.

For at skabe overblikket over transformationen har vi fokus på tre trin i processen:

 • Customer Journey - Kortlægning og mapping kundernes touch points.
 • AS-IS og TO-BE Arkitektur - Kortlægning af nuværende og fremtidige tekniske landskab.
 • Digitalt Roadmap - I hvilke rækkefølge løser vi projekterne.

Herefter tages fat i de enkelte projekter, som f.eks. kunne være:

 • Digitalt salg og marketing.
 • Hjemmeside
 • E-handel (e-commerce)
 • Branding og positionering
 • Produktinformationsstyring (PIM)
 • Kundedataplatform (CDP)
 • Kunderelationsstyring (CRM)
 • Indholdsstyring CMS
 • Automatiseringer (marketing, salg og kundeservice-automating)
 • Indsigter, analyse og dashboards

Kunderejsen

Kunderejsen (Customer Journey) er de faser kunderne gennemgår fra før de kommer i kontakt, til de kommer i kontakt med virksomheden, samt forløbet hvor de er kunde og til de igen ikke længere er kunde. Hele “rejsen” mappes ud på et customer journey map.

Customer Journey Map’et er en visualisering af kunderejsen. Den hjælper virksomheder med at forstå, hvordan kunder oplever interaktionen med brandet på de forskellige kanaler.

En kvantificeret mapping giver også en indikation af hvor gode og dårlige kundeoplevelserne er.

Teknisk arkitektur AS-IS og TO-BE

De fleste digitaliseringsprojekter starter med at system arkitekten udarbejder en AS-IS analyse af virksomhedens tekniske landskab.

Og på baggrund af den planlagte digitale strategi samt learnings fra kunderejse analysen kan den nye tekniske TO-BE arkitektur designes. Dernæst tager man hul på Det Digitale Roadmap.

Digitalt Roadmap

Et digitalt roadmap er typisk en 3-5 års plan, der samtidig er ledelsens plan, der beskriver forretningens strategiske mål og identificerer i en prioriteret rækkefølge de digitale initiativer der vil bringe virksomheden mod målet.

Det digitale roadmap er en konkret digital handlingsplan, der er afstemt med forretningens kortsigtede og længeresigtede målsætninger.