CMS Insights for:

KBM ApS

KBM ApS is within the industry of:
Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi

Filter:

Top 30 All

Choose
Industry

 • Andre organisationer og foreninger i.a.n.
 • Ikke-finansielle holdingselskaber
 • Forhandlere af sports- og campingudstyr
 • Udlejning af erhvervsejendomme
 • Uoplyst
 • Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
 • El-installation
 • Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
 • Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
 • Anden udlejning af boliger
 • Private andelsboligforeninger
 • Finansielle holdingselskaber
 • Engroshandel med beklædning
 • Engroshandel med affaldsprodukter
 • Avl af malkekvæg
 • Avl af smågrise
 • Genbrug af sorterede materialer
 • Arkitektvirksomhed
 • Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
 • Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
 • Bogføring og revision: skatterådgivning
 • Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
 • Produktion af film og videofilm
 • Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
 • Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
 • Oversættelse og tolkning
 • Administration af fast ejendom på kontraktbasis
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
 • Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
 • Engroshandel med computere, ydre enheder og software
 • Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
 • Produktion af slagtesvin
 • Kombinerede administrationsserviceydelser
 • Ejendomsmæglere mv.
 • Autoreparationsværksteder mv.
 • Anden it-servicevirksomhed
 • Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
 • Prepress- og premedia-arbejde
 • Kommunikationsdesign og grafisk design
 • Engroshandel med tekstiler
 • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • Andre personlige serviceydelser i.a.n.
 • Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
 • Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
 • Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed
 • Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
 • Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
 • Tagdækningsvirksomhed
 • Drift af sportsanlæg
 • Kombinerede serviceydelser
 • Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
 • Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
 • Restauranter
 • Avl af pelsdyr mv.
 • Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet
 • Reparation af elektrisk udstyr
 • Fastnetbaseret telekommunikation
 • Værdipapir- og varemægling
 • Industriel design og produktdesign
 • Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
 • Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
 • Vejgodstransport
 • Ikke-specialiseret engroshandel
 • Juridisk bistand
 • Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
 • Finansielle hovedsæders virksomhed
 • Lotteri- og anden spillevirksomhed
 • Karosseriværksteder og autolakererier
 • Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
 • Anden trykning
 • Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
 • Investeringsselskaber
 • Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
 • Engroshandel med levende dyr
 • Museer
 • Uoplyst
 • Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
 • Malerforretninger
 • Religiøse institutioner og foreninger
 • VVS- og blikkenslagerforretninger
 • Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
 • Detailhandel med andre varer i.a.n.
 • Alment praktiserende læger
 • Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
 • Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil
 • Radio- og tv-forretninger
 • Kunsthandel og gallerivirksomhed
 • Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
 • Glarmestervirksomhed
 • Reklamebureauer
 • Vikarbureauer
 • Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
 • Engroshandel med andre husholdningsartikler
 • Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
 • Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
 • Indsamling af ikke-farligt affald
 • Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
 • Dyrlæger
 • Engroshandel med hårde hvidevarer
 • Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
 • Almindelig rengøring i bygninger
 • Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
 • Produktion af elektricitet
 • Køb og salg af egen fast ejendom
 • Maskinforarbejdning
 • Biografer
 • Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
 • Ejerforeninger
 • Detailhandel med computere, ydre enheder og software
 • Fremstilling af friske bageriprodukter
 • Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
 • Forberedende byggepladsarbejder
 • Møbelforretninger
 • Opførelse af bygninger
 • Reparation af møbler og boligudstyr
 • Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
 • Tøjforretninger
 • Fremstilling af byggematerialer af beton
 • Gennemførelse af byggeprojekter
 • Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
 • Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.
 • Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde
 • Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
 • Praktiserende tandlæger
 • Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
 • Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
 • Sportsklubber
 • Computerprogrammering
 • Havfiskeri
 • Serviceydelser i forbindelse med planteavl
 • Ferskvandsbrug
 • Opsamling og behandling af spildevand
 • Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
 • Andre former for institutionsophold
 • Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
 • Planteformering
 • Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
 • Almennyttige boligselskaber
 • Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
 • Købmænd og døgnkiosker
 • Engroshandel med kød og kødprodukter
 • Fiskeauktioner
 • Overfladebehandling af metal
 • Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
 • Anden teknisk rådgivning
 • Murere
 • Supermarkeder
 • Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
 • Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
 • Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
 • Udgivelse af bøger
 • Landskabspleje
 • Fremstilling af andre plastprodukter
 • Agenturhandel med blandet sortiment
 • Reklameplads i medier
 • Fremstilling af andet elektrisk udstyr
 • Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler
 • Anden forretningsservice i.a.n.
 • Fremstilling af boligtekstiler
 • Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
 • Kunstnerisk skaben
 • Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
 • Engroshandel med fodtøj
 • Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
 • Andre rengøringsydelser
 • Reparation af maskiner
 • Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
 • Tobaksforretninger
 • Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
 • Praktiserende speciallæger
 • Event catering
 • Frisørsaloner
 • Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
 • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • Anden udgivelse af software
 • Anlæg af ledningsnet til væsker
 • Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
 • Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
 • Distribution af elektricitet
 • Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
 • Engroshandel med frugt og grøntsager
 • Fremstilling af døre og vinduer af metal
 • Optikere
 • Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
 • Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
 • Lystbådehavne
 • Konferencecentre og kursusejendomme
 • Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
 • Gennemløbsholdingselskaber
 • Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
 • Andre sportsaktiviteter
 • Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
 • Børnehaver
 • Skibsmæglere
 • Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
 • Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
 • Fremstilling af elektriske belysningsartikler
 • Engroshandel med rengøringsmidler
 • Køreskoler
 • Teknisk afprøvning og kontrol
 • Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
 • Avl af andet kvæg og bøfler
 • Cykel- og knallertforretninger
 • Rejsearrangører
 • Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
 • Farve- og tapetforretninger
 • Udlejning og leasing af lastbiler
 • Fotografisk virksomhed
 • Tekniske skoler og fagskoler
 • Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
 • Tv-virksomhed
 • Fremstilling af anden yderbeklædning
 • Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
 • Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
 • Hoteller
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Fremstilling af færdigblandet beton
 • Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
 • Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
 • Planteforhandlere og havecentre
 • Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
 • Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
 • Ventureselskaber og kapitalfonde
 • Engroshandel med radio og tv mv.
 • Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
 • Organisering af kongresser, messer og udstillinger
 • Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
 • Skolefritidsordninger og fritidshjem
 • Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
 • Blandet drift
 • Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
 • Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
 • Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
 • Installation af industrimaskiner og -udstyr
 • Andre kreditselskaber
 • Reparation af jern- og metalvarer
 • Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
 • Fagforeninger
 • Anden bygningsinstallationsvirksomhed
 • Forhandlere af musikinstrumenter
 • Vandforsyning
 • Produktion af tv-programmer
 • Anden personaleformidling
 • Reparation af computere og ydre enheder
 • Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
 • Oplagrings- og pakhusvirksomhed
 • Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
 • Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
 • Blomsterforretninger
 • Public relations og kommunikation
 • Speditører
 • Serviceydelser til skovbrug
 • Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
 • Dyrehandel
 • Formueforvaltning
 • Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
 • Varmeforsyning
 • Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
 • Indretningsarkitekter og rumdesign
 • Anden undervisning i.a.n.
 • Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
 • Efterbehandling af tekstiler
 • Havbrug
 • Rejsebureauer
 • Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
 • Sø- og kysttransport af gods
 • Fjerkræavl
 • Teater- og koncertvirksomhed
 • Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
 • Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
 • Fotoforretninger
 • Selvstændigt udøvende scenekunstnere
 • Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
 • Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
 • Engroshandel med metaller og metalmalme
 • Finansiel leasing
 • Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
 • Engroshandel med vin og spiritus
 • Private vagt- og sikkerhedstjenester
 • Fremstilling af håndværktøj
 • Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
 • Turistkørsel og anden landpassagertransport
 • Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
 • Anden restaurationsvirksomhed
 • Pakkerier
 • Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.
 • Engroshandel med kufferter og lædervarer
 • Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
 • Bedemænd og begravelsesvæsen
 • Engroshandel med tobaksvarer
 • Detailhandel med telekommunikationsudstyr
 • Fremstilling af andre papir- og papvarer
 • Specialskoler for handicappede
 • Call centres virksomhed
 • Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
 • Aldersintegrerede institutioner
 • Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
 • Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
 • Administration af og bidrag til erhvervsfremme
 • Discountforretninger
 • Vinduespolering
 • Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
 • Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
 • Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
 • Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin
 • Kiropraktorer
 • Erhvervshavne
 • Fremstilling af motordrevet håndværktøj
 • Fremstilling af vindmøller og dele hertil
 • Dyrkning af andre etårige afgrøder
 • Servicestationer
 • Fitnesscentre
 • Detailhandel med drikkevarer
 • Biblioteker
 • Hjemmehjælp
 • Forlystelsesparker o.l.
 • Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
 • Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
 • Dækservice
 • Skønheds- og hudpleje
 • Generelle offentlige tjenester
 • Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
 • Boligtekstilforretninger
 • Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
 • Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
 • Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
 • Fremstilling af kommunikationsudstyr
 • Andre post- og kurertjenester
 • Fremstilling af computere og ydre enheder
 • Skotøjsforretninger
 • Taxikørsel
 • Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
 • Fremstilling af glasfiber
 • Fremstilling af plast i ubearbejdet form
 • Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
 • Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
 • Familiepleje
 • Engroshandel med telekommunikationsudstyr
 • Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
 • Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
 • Dyrkning af andre flerårige afgrøder
 • Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
 • Fremstilling af aluminium
 • Distribution af gas
 • Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
 • Anden måling og teknisk analyse
 • Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet
 • Inkassovirksomhed og kreditoplysning
 • Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
 • Udgivelse af ugeblade og magasiner
 • Landbrugskonsulenter
 • Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
 • Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
 • Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
 • Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
 • Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
 • Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
 • Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
 • Undervisning i kulturelle discipliner
 • Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
 • Engroshandel med værktøjsmaskiner
 • Udgivelse af aviser og dagblade
 • Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
 • Skorstensfejning
 • Engroshandel med kemiske produkter
 • Folkeskoler o.lign.
 • Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
 • Campingpladser
 • Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
 • Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
 • Engroshandel med blomster og planter
 • Webportaler
 • Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
 • Støbning af jernprodukter
 • Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
 • Fremstilling af andre møbler
 • Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
 • Parkering og vejhjælp mv.
 • Formning og forarbejdning af planglas
 • Faglige sammenslutninger
 • Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
 • Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
 • Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
 • Reparation af elektronisk og optisk udstyr
 • Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
 • Andet sundhedsvæsen
 • Detailhandel med brugte varer i forretninger
 • Fremstilling af mølleriprodukter
 • Fremstilling af sportsudstyr
 • Mejerier samt ostefremstilling
 • Avl af får og geder
 • Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
 • Husholdninger med ansat medhjælp
 • Kenneler
 • Avl af heste og dyr af hestefamilien
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
 • Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
 • Undervisning inden for sport og fritid
 • Ungdoms- og efterskoler
 • Fremstilling af farmaceutiske præparater
 • Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet
 • Psykologisk rådgivning
 • Flytteforretninger
 • Ruteflyvning
 • Engroshandel med huder, skind og læder
 • Lovpligtig socialsikring mv.
 • Industriel fremstilling af brød: kager mv.
 • Fremstilling af asfalt og tagpap
 • Lædervareforretninger
 • Slagter- og viktualieforretninger
 • Fremstilling af hydraulisk udstyr
 • Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
 • Fritids- og ungdomsklubber
 • Anden reklamevirksomhed
 • Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
 • Reparation af andet udstyr
 • Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
 • Detailhandel med bøger
 • Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
 • Fremstilling af koste og børster
 • Fremstilling af industrigasser
 • Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
 • Støbning af letmetalprodukter
 • Satellitbaseret telekommunikation
 • Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
 • Vævning af tekstiler
 • Engroshandel med fotografiske og optiske artikler
 • Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
 • Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
 • Transport af passagerer ad indre vandveje
 • Engroshandel med elektronisk udstyr
 • Engroshandel med kontormøbler
 • Fremstilling af låse og hængsler
 • Fremstilling af æteriske olier
 • Banker, sparekasser og andelskasser
 • Udgivelse af telefonbøger og adresselister
 • Politiske partier
 • Arbejdsformidlingskontorer
 • Reparation af forbrugerelektronik
 • Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
 • Distribution af film, video- og tv-programmer
 • Frugt- og grøntforretninger
 • Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
 • Udsavning og høvling af træ
 • Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
 • Forvaltning af kapitalmarkeder
 • Fremstilling af plastemballage
 • Detailhandel med musik- og videooptagelser
 • Fremstilling af varer af pelsskind
 • Anden forsikring
 • Apoteker
 • Anden udgivervirksomhed
 • Fremstilling af gummidæk og gummislanger: vulkanisering af dæk
 • Fremstilling af andre pumper og kompressorer
 • Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
 • Radiovirksomhed
 • Vuggestuer
 • Charter- og taxiflyvning
 • Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
 • Pensionskasser
 • Fiskeforretninger
 • Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
 • Koldbehandling
 • Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi
 • Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
 • Pressebureauer
 • Fremstilling af musikinstrumenter
 • Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
 • Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
 • Skovning
 • Forarbejdning af andet kød
 • Gymnasier, studenter- og HF-kurser
 • Udgivelse af distrikts- og annonceblade
 • Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
 • Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
 • Indvinding af råolie
 • Godshåndtering
 • Anlæg af veje og motorveje
 • Videregående uddannelser på universitetsniveau
 • Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
 • Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
 • Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
 • Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.
 • Anden bygningsfærdiggørelse
 • Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
 • Beskyttede boliger o.l.
 • Andre informationstjenester i.a.n.
 • Revalideringsinstitutioner
 • Finansieringsvirksomhed i øvrigt
 • Fremstilling af træemballage
 • Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
 • Fremstilling af fiskemel
 • Detailhandel med spil og legetøj
 • Erhvervs- og institutionsvaskerier
 • Bygning af skibe og flydende materiel
 • Bortskaffelse af affald med energiproduktion
 • Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
 • Fremstilling af bygningsartikler af plast
 • Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
 • Fremstilling af elektronik til husholdninger
 • Anlæg af broer og tunneller
 • Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
 • Reparation af skotøj og lædervarer
 • Undervognsbehandling
 • Fremstilling af fodtøj
 • Brandvæsen
 • Reparation af kommunikationsudstyr
 • Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
 • Fremstilling af ildfaste produkter
 • Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
 • Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
 • Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
 • Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
 • Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
 • Andre overnatningsfaciliteter
 • Fremstilling af gas
 • Fremstilling af spil og legetøj
 • Investeringsforeninger
 • Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
 • Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
 • Fremstilling af lim
 • Fremstilling af køkkenmøbler
 • Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
 • Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
 • Sø- og kysttransport af passagerer
 • Indvinding og agglomerering af tørv
 • Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
 • Udlejning og leasing af skibe og både
 • Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft
 • Hospitaler
 • Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
 • Dyrkning af druer
 • Kontrol af levnedsmidler
 • Plejehjem
 • Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
 • Overvågning
 • Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
 • Fremstilling af printplader o.l.
 • Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
 • Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder
 • Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
 • Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
 • Stationer, godsterminaler mv.
 • Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
 • Passagertransport med regional- eller fjerntog
 • Handel med elektricitet
 • Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
 • Fremstilling af farmaceutiske råvarer
 • Fremstilling af andre keramiske produkter
 • Fremstilling af trikotagestoffer
 • Fremstilling af andre haner og ventiler
 • Fremstilling af konsumis
 • Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
 • Nedrivning
 • Anden telekommunikation
 • Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
 • Udlejning og leasing af luftfartøjer
 • Detailhandel fra postordreforretninger
 • Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
 • Fremstilling af kontorartikler af papir
 • Fremstilling af arbejdsbeklædning
 • Dagcentre mv.
 • Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
 • Fremstilling af tæpper
 • Førskoleundervisning
 • Ferskvandsfiskeri
 • Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
 • Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet
 • Realkreditinstitutter
 • Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
 • Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
 • Dagplejemødre
 • Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
 • Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet
 • Detailhandel via Internettet med digitale produkter
 • Fremstilling af ure
 • Fremstilling af olier og fedtstoffer
 • Forarbejdning af svinekød
 • Lufttransport af gods
 • Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
 • Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
 • Bogbinding og lignende serviceydelser
 • Risiko- og skadesvurdering
 • Fremstilling af tobaksprodukter
 • Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
 • Fremstilling af øl
 • Fremstilling af beklædningsartikler af læder
 • Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
 • Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
 • Vandrehjem
 • Forarbejdning af te og kaffe
 • Anden pensionsforsikring
 • Serviceydelser i forbindelse med planteavl
 • Detailhandel med aviser og papirvarer
 • Trådløs telekommunikation
 • Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
 • Ekstraterritoriale organisationer og organer
 • Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
 • Fremstilling af andre gummiprodukter
 • Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
 • Stukkatørvirksomhed
 • Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
 • Computer facility management
 • Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
 • Serviceydelser i forbindelse med luftfart
 • Behandling og bortskaffelse af farligt affald
 • Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
 • Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
 • Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
 • Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
 • Reproduktion af indspillede medier
 • Taxikørsel
 • Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
 • Livsforsikring
 • Fremstilling af bijouteri og lignende varer
 • Fremstilling af sprængstoffer
 • Fremstilling af vin af druer
 • Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
 • Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
 • Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
 • Forarbejdning af afgrøder efter høst
 • Fremstilling af smagspræparater og krydderier
 • Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
 • Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
 • Indsamling af affald
 • Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
 • Forarbejdning og konservering af kartofler
 • Fremstilling af cider og anden frugtvin
 • Fremstilling af sammensatte parketstave
 • Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet
 • Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
 • Bygning af både til fritid og sport
 • Fremstilling af underbeklædning
 • Udlejning af videobånd og videodisks
 • Fremstilling af høreapparater og dele hertil
 • Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet
 • Fremstilling af letmetalemballage
 • Forsvar
 • Garvning og beredning af læder: beredning og farvning af pelsskind
 • Fremstilling af motorkøretøjer
 • Radio- og tv-forretninger
 • Udlejning af erhvervsejendomme
 • Fremstilling af malt
 • Andre kreditinstitutter
 • Saltindvinding
 • Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
 • Politi
 • Fremstilling af færdigretter
 • Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri
 • Trykning af dagblade
 • Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
 • Fremstilling af mørtel
 • Anden råstofindvinding i.a.n.
 • Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
 • Forbehandling og spinding af tekstilfibre
 • Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.
 • Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
 • Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
 • Fremstilling af batterier og akkumulatorer
 • Genforsikring
 • Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
 • Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
 • Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
 • Advokatvirksomhed
 • Ikke-finansielle holdingselskaber
 • Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
 • Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
 • Detailhandel med dagligvarer via internet
 • Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
 • S-togstrafik, metro og andre nærbaner
 • Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
 • Rumfart
 • Udgivelse af computerspil
 • Flygtninge- og asylcentre
 • Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
 • Fremstilling af maskiner til metallurgi
 • Arkiver
 • Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
 • Reklamebureauvirksomhed
 • Fremstilling af våben og ammunition
 • Fremstilling af motorcykler
 • Fremstilling af papir og pap
 • Fremstilling af madrasser
 • Anden udlejning af boliger
 • Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
 • Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
 • Fremstilling af magnetiske og optiske media
 • Funderingsundersøgelser
 • Fremstilling af kager og kiks
 • Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
 • Fremstilling af kalk og gips
 • Anden virksomhedsrådgivning
 • Udenrigsanliggender
 • Agerbrug i øvrigt
 • Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
 • Transport af gods ad indre vandveje
 • Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
 • Domstole og fængselsvæsen
 • Fremstilling af slibemidler
 • Legater og fonde med velgørende formål
 • Rørtransport
 • Rederivirksomhed, fragtfart
 • Finansiel leasing
 • Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
 • Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
 • Handel med gas gennem rørledninger
 • Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
 • Fremstilling af lyslederkabler
 • Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
 • Fremstilling af militære kampkøretøjer
 • Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
 • Godstransport med tog
 • Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
 • Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
 • Posttjenester omfattet af forsyningspligten
 • Støbning af stålprodukter
 • Transmission af elektricitet
 • Finansielle holdingselskaber
 • Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
 • Idrætsklubber
 • Fremstilling af fibercement
 • Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
 • Indsamling af farligt affald
 • Fremstilling af cement
 • Fremstilling af ædelmetaller
 • Vognmandsvirksomhed
 • FVC-selskaber
 • Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
 • Fremstilling af sukker
 • Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
 • Fremstilling af planglas
 • Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
 • Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
 • Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
 • Fremstilling af kemofibre
 • Indvinding af naturgas
 • Fremstilling af byggematerialer af gips
 • Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
 • Dyrkning af tekstilplanter
 • Fremstilling af tapet
 • Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
 • Fremstilling af bly, zink og tin
 • Fremstilling af kobber
 • Centralbanker
 • Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
 • Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
 • Malkekvæghold
 • Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug

This is what other companies within this industry are using:

CMS UPGRADE

We offer all new clients free CMS Upgrade if you are using Sitecore, Umbraco or WordPress

Request a Meeting

CMS SELECTION WORKSHOP

Let E-Bureauet help you pick the right CMS or E-Commerce platform.

Click here to request a workshop

Lookup more companies.